Kiến thức chung về quản lý thời gian

Định nghĩa về : là kiểm soát tốt cách mà bạn sử dụng thời gian của mình và đưa ra các quyết định đúng về việc bạn sử dụng chúng.

Bạn đã bao nhiêu lần tự nói với mình là giá mà thời gian trôi qua chậm một chút thì sẽ tốt hơn.

Bạn thường xuyên phải đối mặt với thời gian cuối cho các vấn đề cần giải quyết. Làm đúng thời hạn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, phải giải quyết cho xong và lúc nào cũng có các đòi hỏi đặt ra trên quỹ đạo thời gian của bạn. Nhưng thật sự mà nói thì rất nhiều người trong chúng ta chưa bao giờ dành thời gian để suy nghĩ về cách thức sử dụng thời gian của mình đã đúng chưa? Làm sao cho nó tốt hơn? Chúng ta tự hài lòng với cách làm việc hiện có, nó như một kiểu nhất định chúng ta phải làm theo.
quan-ly-thoi-gian-dung-cach
Quản lý thời gian đúng cách

Nguồn lực quan trọng nhất của một nhà quản lý đó là nguồn lực thời gian. Thời gian là nguồn lực khó quản lý nhất, không biết phải làm sao để sử dụng nó một cách tốt nhất. Khi thời gian trôi qua một cách vô ích thì sẽ không thể nào quay lại được nữa.

Chắc chắn một điều rằng nếu bạn không quản lý và kiểm soát tốt thời gian của bản thân thì sẽ không quản lý tốt những thứ khác. Định nghĩa về quản lý thời gian: là kiểm soát tốt cách mà bạn sử dụng thời gian của mình và đưa ra các quyết định đúng về việc bạn sử dụng chúng.
Để quản lý thời gian tốt chúng ta cần trả lời các câu hỏi sau:

– Bạn đang cố gắng đạt điều gì?

– Điều gì cản trở bạn đạt được điều đó?
xac-dinh-dieu-co-gang-dat-duoc
Xác định mục tiêu cần đạt được
Mục tiêu bạn cần đạt được:

– Nhận biết được hiệu quả công việc khi bạn quản lý thời gian của bản thân tốt.

– Phân biệt được các đòi hỏi trên quỹ thời gian của bạn và xác định việc ưu tiên của chính mình.

– Sử dụng hiệu quả thời gian của bản thân để thực hiện được nhiều mục tiêu của bản thân hơn.

– Tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc quản lý thời gian và đưa ra hướng giải quyết chúng

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *